+31 77 2203010 info@trdp.nl

Waarom thanatopraxie thuis niet werkt

door | 19-dec-2020 | Thanatopraxie

Thanatopraxie thuis

Regelmatig krijg ik de vraag of wij thanatopraxie thuis bij de familie uitvoeren. Feitelijk gezien is dit mogelijk. Deze vraag begrijp ik dan ook heel goed vanuit het oogpunt van de familie. Echter zal mijn antwoord op deze vraag te allen tijde “nee” zijn. Thanatopraxie thuis heeft namelijk te veel nadelen voor de overledene, de thanatopracteur en de familieleden.

Thanatopraxie thuis uitvoeren gaat ten kosten van de kwaliteit van de behandeling. Ik als thanatopracteur mis de rust en infrastructuur die nodig is om elke verandering in het lichaam waar te nemen. Daardoor wordt het voor mij moeilijk om op de veranderingen te anticiperen. Ook kan de veiligheid van de thanatopracteur en de aanwezigen niet gegarandeerd worden tijdens de thanatopraxie behandeling in een thuissituatie.

Aandacht voor de overledene

Aanwezige nabestaanden beïnvloeden onbedoeld het opmerkingsvermogen van de thanatopracteur richting de overledene. Omdat het toepassen van thanatopraxie zeer precies werk is, wil ik mij volledig kunnen focussen op het lichaam van de overledene. Dit begint al bij de voorbereidingen.

Tijdens de eerste inspectie van de overledene neem ik kenmerken waar die bepalend zijn voor het juiste behandelingsplan. Hierbij kun je onder andere denken aan geur, kleur en structuur van de huid. Ook tijdens de lichte balseming pas ik voortdurend de behandeling aan. Zo anticipeer ik op de reactie van het lichaam van de overledene op de conserverende vloeistof.

Mijn waarnemingen en daarmee de kwaliteit van de behandeling kunnen negatief beïnvloed worden, wanneer ik tijdens de behandeling mijn aandacht moet verdelen tussen de overledene en familieleden.

Infrastructuur

Niet alleen volledige focus, maar ook de infrastructuur is erg belangrijk bij het uitvoeren van een kwalitatieve thanatopraxie behandeling. Zo heb ik als thanatopracteur behoefte aan:

  • bewegingsvrijheid rondom het lichaam van de overledene;
  • een goed geventileerde ruimte;
  • beschikbaarheid over stromend water;
  • een in hoogte verstelbare verzorgingstafel;
  • voldoende licht.

In de meeste thuissituaties is deze combinatie van eisen niet aanwezig. Daardoor zou ik thanatopraxie thuis moeten uitvoeren met ontoereikende middelen voor de behandeling.

Veiligheid

Tijdens de thanatopraxie behandeling maak ik gebruik van formaldehyde houdende vloeistof. Blootstelling aan formaldehyde kan zorgen voor irritaties aan huid, ogen en luchtwegen. Ook kan het concentratievermogen afnemen door blootstelling aan formaldehyde. Daarnaast is de stof potentieel kankerverwekkend en reprotoxisch voor de mens. Voor meer informatie over formaldehyde verwijs ik u naar de veiligheidskaart.

Om gezondheidsschade bij de thanatopracteur en familieleden te voorkomen, heeft de Gezondheidsraad twee grenswaarden opgesteld, namelijk:

  1. Tijdgewogen gemiddelde grenswaarden over 8 uur (TGG-8u). Hieronder verstaat men de maximale gemiddelde concentratie gevaarlijke stof, waaraan een persoon langdurige (8 uur) blootgesteld mag zijn.
  2. Tijdgewogen gemiddelde grenswaarden over 15 minuten (TGG-15min). Hieronder verstaat men de maximale gemiddelde concentratie gevaarlijke stof, waaraan een persoon kortdurend (15 minuten) blootgesteld mag zijn.

Voor Formaldehyde heeft de Gezondheidsraad de volgende grenswaarden gedefinieerd:

  • TGG 8 uur: 0,15 mg/m3;
  • TGG 15 minuten: 0,5 mg/m3.

Professionals hebben de concentratie gevaarlijke stof gemeten tijdens mijn thanatopraxie behandelingen in verschillende mortuaria. Doordat de mortuaria goede ventilatie systemen hebben, zijn de gemeten concentraties tijdens mijn behandelingen steevast lager dan de grenswaarden.

In thuissituaties zijn zulke kwalitatieve ventilatie systemen echter niet aanwezig. Daardoor kan bij thanatopraxie thuis de veiligheid van de familieleden en thanatopracteur niet gegarandeerd worden. Alle aanwezigen worden immers blootgesteld aan deze stof tijdens de behandeling. Omdat ik de veiligheid van de familieleden en van mijn werknemers erg belangrijk vind, kies ik er voor om thanatopraxie thuis niet toe te passen.

Conclusie

Een woning voldoet niet aan de eisen om thanatopraxie thuis kwalitatief uit te kunnen voeren. De thanatopracteur moet de behandeling niet alleen met ontoereikende middelen uitvoeren. Ook heeft de thanatopracteur onbewust een verminderde focus door aanwezigheid van familieleden. Dit gaat ten koste van de kwaliteit van de behandeling en kwaliteit staat bij ons in het bijzonder hoog in het vaandel. Ook het niet kunnen garanderen van de veiligheid van familieleden en mijn werknemers heeft mij doen besluiten thanatopraxie thuis niet toe te passen.

Indien wij thanatopraxie uitvoeren, zullen wij de overledene ophalen en na de behandeling weer terug brengen. Uiteraard doen wij ons uiterste best om ervoor te zorgen dat de overledene niet onnodig lang van huis is.

Bent u benieuwd naar wat wij u kunnen bieden? Lees dan meer over ons of neem vrijblijvend contact op.